Skip to content

Välkommen!

VI är ett serviceföretag vars affärsidé är att erbjuda privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter helhetslösningar inom lokalvård och hemtjänster. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och ständigt förstärka vårt förtroende på marknaden.

Vilka är vi

Vi har varit verksamt sedan 1991 och har under tiden byggt upp en stabil kundbas. Vi städar kontor, skolor och butiker. Vår verksamhetsidé är att erbjuda prisvärd miljöanpassad lokalvård av god kvalitet, all slags storstädning såsom; bygg- och flyttstädning, fönsterputsning, golvvård m.m. till små och medelstora företag, med lång eller kort varsel. Våra tjänster skall kännetecknas av flexibilitet, omtanke och ansvar. Vår motto är att behålla våra kunder och göra ett bra jobb.

Vi är ett familjägt företag med ungefär 10 anställda, tillsammans har vi mer än 20 års erfarenhet i branschen. Företaget är medlem i Almega och har kollektivavtal. Vårt företag har byggts upp kring det personliga engagemanget och ansvaret i förhållande till kunden. Det karakteriseras också av vår nära samverkan med våra medarbetare.

Kvalitét

Kvalitet är ett ledord för allt vi gör inom Stockholm Infraservice, såväl internt som externt. Vi arbetar efter ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, där kvalitetssäkring genomförs genom hela organisationen.

Miljö

Vi skall efterleva och hålla sig informerade angående gällande lagar och förordningar. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljö och arbetsmiljö enligt ISO 14001, för att kunna vara med och – bidra till, informera om samt – påverka en hållbar miljöutveckling.

Personal & Säkerhet

Vi skall efterleva och hålla sig informerade angående gällande lagar och förordningar. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljö och arbetsmiljö enligt ISO 14001, för att kunna vara med och – bidra till, informera om samt – påverka en hållbar miljöutveckling.

Vad gör vi

Vi arbetar mycket inom kontorsmiljöer, skolor och hemmiljöer. Det kan handla om exempelvis trappstädning, golvvård, fönsterputs, mattvätt och flyttstädning. Vår anda är att erbjuda bra kvalité och strävan efter att alltid ha nöjda kunder inom lokalvårdssektorn och privatkunder.

Vår kvalité och vår företagsfilosofi har medfört stadig expansion. Ägaren och personalen har lång och gedigen erfarenhet från städning från en rad olika branscher, där kraven är högt ställda. Målsättningen för framtiden är att expandera inom alla våra tjänsteområden och samtidigt bevara familjens företagskulturen.

Vad vi fokuserar på som serviceföretag:

 • Starkt kundfokus.
 • Ärlighet mot kunder och medarbetare.
 • Innovativt tänkande.
 • Kunnande
 • Kvalitet
 • Service

Företagstjänster

Vi har över 20 års kompetens inom kontorsstädningar för mindre som medelstora och stora organisationer. Våra städavtal utgår ifrån våra konsumenters önskemål. Vi gör allt för att förenkla vardagen för våra konsumenter.

Hemtjänster

Vi vill ge Stockholms alla hushåll en möjlighet att få ett rent och snyggt hem till ett överkomligt pris. Med många års erfarenhet av hemstädning vet vi hur det går att göra arbetet med företaget effektivt och därigenom kunna hålla ett rimligt pris för ett rent hem.

Visningsstädning

Ska du sälja bostad och förbereder inför visningen? I så fall kan det vara läge att boka en visningsstädning. Få saker gör ett så starkt första intryck som hur rent ditt hem är. Vid en visning blir detta extra viktigt, man får som bekant sällan en andra chans att göra ett första intryck. Om man bokar visningsstädning samt flyttstädning så får ni 10 % rabatt på flyttstädningen!

Flyttsstädning

I en tom bostad syns alla skavanker tydligt, inte minst allt damm, men det måste såklart se till att bli rent efter att du flyttat ut ur din bostad. Vi är bland av de bästa flyttstädning firmor i Stockholm och vet vad som behövs för att din bostad ska bli så ren och fräsch som möjlig. Vi ger alltid nöjd kundgaranti på flyttstädningen oavsett om det är ditt nya hem eller kontor!

Hemstädning

Erbjudande till de 10 första hushållen som bokar ett avtal med oss på löpande hemtjänst: 169kr/timme efter rutavdrag det första året. Gäller för villa- och lägenhets städning. Vi vill ge Stockholms alla hushåll en möjlighet att få ett rent och snyggt hem till ett överkomligt pris. Med många års erfarenhet av hemstädning vet vi hur det går att göra arbetet med företaget effektivt och därigenom kunna hålla ett rimligt pris för ett rent hem!

Referenser

Kontakta oss

Kontaktformulär

Vi har varit verksamt sedan 1991 och har under tiden byggt upp en stabil kundbas. Vi städar kontor, skolor och butiker. Vår verksamhetsidé är att erbjuda prisvärd miljöanpassad lokalvård av god kvalitet, all slags storstädning såsom; bygg- och flyttstädning, fönsterputsning, golvvård m.m. till små och medelstora företag, med lång eller kort varsel. Våra tjänster skall kännetecknas av flexibilitet, omtanke och ansvar. Vår motto är att behålla våra kunder och göra ett bra jobb.

Copyright © 2022 Stockholm Infraservice – Hemsidan utvecklades av Omega Consulting

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Kvalitet är ett ledord för allt vi gör inom Stockholm Infraservice, såväl internt som externt. Vi på Stockholm Infraservice arbetar efter ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, där kvalitetssäkring genomförs genom hela organisationen. Detta innefattar även rådgivning till våra kunder om t ex. golvvårdsinsatser och annan materialvård som minimerar slitage och ökar livslängden på golv och inventarier. Alla aktiviteter vi gör inom vårt bolag, syftar till att vi ska säkerställa leverans av högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Det gäller allt från inköp av material till rekrytering av kunnig personal mm. Vi jobbar med ett ständigt förbättringsarbete, där vi regelbundet söker efter faktorer vi kan förbättra, i syfte att i förlängningen leverera högsta möjliga kvalitet.

Vad betyder kvalitet för oss?

Känsla för kvalitet (uppträdande, noggrannhet och väl utfört arbete) är en förutsättning för vår överlevnad och just därför tummar vi inte på det. Vårt kvalitetsarbete omfattar hela vår verksamhet inklusive all personal, våra leverantörer, kunder och berörda.

Hur vi driver kvalitetsarbetet

Vår verksamhet styrs med förankrade och strukturerade rutiner, där informationsinsamling för underlag till beslut sker kontinuerligt med hjälp av verksamhetssystem. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och ständigt förstärka vårt förtroende på marknaden. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och ständigt förstärka vårt förtroende på marknaden. Kvalitet är vår viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje alla måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera i rätt tid med önskad kvalitet.

Detta skall vi åstadkomma genom att:

 • Följa de lagar och krav vi berörs av.
 • Följa upp våra uppdrag med regelbundna kontakter med våra uppdragsgivare och medarbetare.
 • Förbättra våra rutiner med hjälp av kundernas och medarbetarnas synpunkter, nya rön samt uppföljning av reklamationer.
 • Ständigt kompetensutveckla vår personal för att de skall känna ansvar för leverera kvalitet.
 • Vi skall använda oss av personal som är ansvarsfulla, engagerade, har en hög servicekänsla och anpassar sig efter uppdrag och kund.

Denna kvalitetspolicy skall omvärderas årligen, när kundanalysen är utvärderad.

Miljö

Vår miljöpolicy

Vi skall efterleva och hålla sig informerade angående gällande lagar och förordningar. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljö och arbetsmiljö enligt ISO 14001, för att kunna vara med och – bidra till, informera om samt – påverka en hållbar miljöutveckling. Som ett led i vårt förebyggande miljöarbete genomgår samtliga anställda vår interna miljöutbildning och får löpande information i miljöfrågor.

Vi ställer högsta krav vid inköp av städmaterial och redskap samt håller oss uppdaterade angående miljökonsekvenserna av nya produkter och arbetsmetoder inom vår bransch. Städkemikalier som inhandlas skall klara kriterierna för Bra miljöval, Svanen eller annan godkänd miljömärkning. Städutrustningen skall vara energi-, vatten- och kemikaliesnål. Vi arbetar för att minska avfallsmängden samt utöka återanvändning och materialåtervinning. Åtgärder vidtas för att undvika eller minska utsläpp av miljögifter och avfallsalstring så mycket som möjligt, samt hushålla med resurserna.

Rengöringsmedel påverkar miljön i större eller mindre grad. Det innebär att vi hela tiden måste göra val utifrån vilka kemikalier, metoder och utrustning vi använder.

För att utveckla vårt företag och kunna göra de bästa miljövalen skall vi:

 • Följa lagar och andra krav som vi berörs av.
 • Alltid använda de rengöringsmedel som ger den minsta miljöpåverkan i förhållande till ändamålet, där så är möjligt.
 • Följa med i utvecklingen och nya rön inom städmetoder och material som minskar belastningen på miljön, med avseende på såväl användningen som avfallshanteringen.
 • Uppdatera och kompetensutveckla personalen så de har den kunskap de behöver för att utföra och utveckla sitt arbete på bästa sätt.
 • Skapa rutiner så kompetensöverföringen fungerar internt och externt, genom dialog med kund, anställda och ledningen.
 • Informera anställda så de förstår vikten att dosera rätt för att minimera kemikaliekonsumtionen.
 • Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.

Miljöpolicyn skall omvärderas årligen efter att miljöutredningen har genomförts.

Personal & Säkerhet

Vår viktigaste resurs utgörs av våra medarbetare

Anställningspolicy

Alla som är anställda hos oss

 • är ansvarsförsäkrade
 • får friskvårdsbidrag
 • får internutbildning

Vi utbildar alla våra medarbetare enligt SRY, PRYL som genomförs internt eller med hjälp av externa utbildningsföretag och handledare. Vi arbetar enligt ISO 9001 – ISO 14001. Vi har även ett långt täckande försäkringsskydd utifall något skulle gå på tok, tecknat hos Fora Försäkringar.

Säkerhetspolicy

I största möjliga mån följer vi Svenska Stöldskyddsföreningens riktlinjer i säkerhetsfrågor. Vi har en noggrann rekryteringsprocess där varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret och skriva på ett sekretessavtal, allt för att du som kund ska känna dig trygg när ni anlitar oss.

Företagstjänster

Vi vill skapa livskvalitet för människor omkring dig!

Nya företagskunder: Tecknar ni avtal med oss får ni ett förmånligt timpris det första halvåret, enligt överenskommelse.

Vi har över 20 års kompetens inom kontorsstädningar för mindre som medelstora och stora organisationer. Våra städavtal utgår ifrån våra konsumenters önskemål. Vi gör allt för att förenkla vardagen för våra konsumenter. Det innebär bland annat att vi gärna utför förutom traditionella kontorsstädningar kompletterar vi städentreprenaden med exempel vis blomvård, handduks tvätt och enklare fastighetsskötsel.

Vad vi kan hjälpa dig som företag:

 • Kontorsstädning
 • Storstädning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputsning
 • Matt tvätt
 • Golvvård
 • Allergi städning
 • Leverans av förbrukningsmaterial.

Städning från:

 • 35-60 kvm minst 3 tim/gång
 • 61-85 kvm minst 4 tim/gång
 • 86-130 kvm minst 5 tim/gång
 • 131-200 minst 6 tim/gång

Hör av dig till oss om vad mer som ingår i våra företags tjänster.

Hemtjänster

Erbjudande till de 10 första hushållen som bokar ett avtal med oss på löpande hemtjänst: 169kr/timme efter rutavdrag det första året. Gäller för villa- och lägenhets städning. Vi vill ge Stockholms alla hushåll en möjlighet att få ett rent och snyggt hem till ett överkomligt pris. Med många års erfarenhet av hemstädning vet vi hur det går att göra arbetet med företaget effektivt och därigenom kunna hålla ett rimligt pris för ett rent hem.

För att städningen skall kunna utföras på ett bra sätt i ditt hem är det viktigt att vi har rätt hjälpmedel. Nedan kan du se vad du bör ha hemma.

 • En bra dammsugare
 • Dammsugarpåsar
 • En hink
 • En mopp
 • Dammtrasor (gärna microfiber)
 • Diskmedel
 • Fönsterputs (för speglar)
 • Scotchbritesvampar (den hårda ytan ska vara vit)
 • Vim eller Jif
 • Allrengöringsmedel, typ Ajax
 • Toalettrent (typ WC-anka)
 • Torr tygtrasa eller hushållspapper